Vad kostar det?

Advokatbyråns policy är att alla klienter i samband med det första mötet får betala för en timmes rådgivning.
Vi följer i de flesta av våra ärenden den av staten fastställda rättshjälpstaxan, som för närvarande uppgår till 1845 kr per timme (år 2023). Taxan ändras varje år.
I många fall där du behöver anlita advokat finns möjlighet att få ersättning för stora delar av advokatkostnaderna. I första hand kan du använda rättsskyddet i din hemförsäkring, men om du inte har någon hemförsäkring eller försäkringen inte täcker tvisten finns under vissa förutsättningar möjlighet att ansöka om rättshjälp.
Vi hjälper dig att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.
Advokatbyrån förbehåller sig rätten att under arbetets gång kräva in förskott på löpande arvode och utlägg. Betalas inte krävt förskott, har advokatbyrån rätt att avbryta arbetet för klienten och frånträda uppdraget.
Sluträkning utfärdas när uppdraget är slutfört eller har upphört.

Rättsskydd

Rättsskydd finns i de flesta hemförsäkringarna och innebär att du betalar viss andel av de totala advokatkostnaderna, din självrisk, och att försäkringsbolaget betalar resten. Hur stor självrisken är varierar mellan försäkringsbolagen. Vanligtvis rör det sig om en självrisk på 20-30 procent av den totala kostnaden som du får betala.

Rättshjälp

Rättshjälp innebär att staten står för en viss del av kostnaderna för ditt juridiska biträde och att du betalar en viss del själv. Andelen du betalar själv är beroende av din inkomst.
För att kunna beviljas rättshjälp måste du först betala en rådgivningsavgift motsvarande en timmes rådgivning. Kostnaden för rådgivningen fastställs av Domstolsverket varje år och för år 2023 uppgår den till 1845 kr.

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Som konsument kan du vända dig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för alternativ tvistlösning.
Där prövas arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.
För mer information gå in på Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?