Områden

Familjerätt och arvsrätt

På Advokaterna Ståhlnacke & Co har vi lång och gedigen erfarenhet av att biträda klienter i familjerättsliga tvister och kan även bistå dig med att upprätta handlingar och lämna rådgivning i ärenden utan att en tvist har uppkommit.

Socialrätt

På Advokaterna Ståhlnacke & Co har vi erfarenhet av att biträda enskilda i mål mot myndigheter som innefattar omhändertaganden av barn samt omhändertaganden av missbrukare.

Brottmål

Advokatbyrån åtar sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare.

Arbetsrätt

Advokatbyrån biträder företrädesvis arbetstagare som råkat i tvist med sin arbetsgivare i frågor som rör lön, uppsägning från anställningen eller avsked.

Migrationsrätt

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i asylärenden. Som asylsökande har du för det mesta rätt till ett offentligt biträde utan kostnad för dig.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?